FIRST LEGO League

Co je to FLL?

FLL je roboticky a přírodovědně zaměřená celosvětová soutěž pro děti od 10 do 16 let. Vznikla v roce 1998 v USA s cílem vytvořit roboticky zaměřenou soutěž přitažlivou pro teenagery. Hlavním cílem soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z programování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a středních škol do 16 let, kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu o technické obory a výzkum.

FIRST LEGO League vybízí děti ve více než 80 zemích myslet jako vědci a inženýři. Během každé sezóny si týmy zvolí vlastní řešení výzkumného projektu a řeší jeho skutečné problémy. Staví, testují a programují autonomního robota postaveného ze stavebnice LEGO MINDSTORMS®, který plní řadu misí v Robot Game. Skrz získané zkušenosti, si týmy osvojí základní hodnoty FIRST LEGO League.

FIRST LEGO League v číslech

40 000
týmů

1 450
turnajů

více než 320 000
účastníků

98
států světa

Klíčové hodnoty FLL

Klíčové hodnoty FIRST LEGO League jsou základními kameny celého programu. Jsou součástí základních prvků, které odlišují FIRST LEGO League od jiných programů se stejným zaměřením. Přijetím klíčových hodnot se účastníci dozvědí, že soutěžit v přátelském duchu a vzájemný zisk nejsou oddělené cíle, a to že pomáhat jeden druhému je základem týmové spolupráce.

 • Týmová spolupráce
 • Zábava
 • Inovace
 • Dopad
 • Objevování
 • Inkluze

Co je to Vlídný Profesionalismus®?

Osvědčený a prokazatelný dopad

Pozitivní vliv FIRST LEGO League na účastníky je nejen dobrou zprávou, ale také je dobře zdokumentovaný. Více než 88 % z nich má větší zájem na dobrých výsledcích ve škole a 87 % má větší zájem o další studium na vysoké škole.

Týmy se dostanou k:

 • Výzkumným problémům, kterým čelí dnešní vědci
 • Budou navrhovat, stavět, testovat a programovat roboty ze stavebnic LEGO MINDSTORMS®
 • Budou používat pojmy ze skutečné matematiky a přírodních věd
 • Budou se učit kriticky myslet, spolupracovat v týmu a vylepšovat prezentační dovednosti
 • Účastnit se turnajů a oslav
 • Porozumí a budou umět používat Vlídný Profesionalismus®

Oficiální video o FIRST LEGO League (video pouze v angličtině)

FIRST LEGO League v České republice

První regionální kolo soutěže FIRST LEGO League (FLL) se v České Republice uskutečnilo v roce 2006. Každoročně v česku probíhají dvě regionální kola, a to v Praze a Olomouci. Každé kolo je otevřené pro 15 týmů a do východoevropského semifinále postupují vždy dva týmy z každého regionálního kola.

Zjistěte víc

FLL v ČR FLL v Evropě FLL ve světě Web FIRST