Návod na stavbu budky

videonávod na stavbu netopýří budky najdete zde
rozměry jednotlivých dílů najdetezde

Co budete na stavbu potřebovat

Připravte si k ruce vše, co budete potřebovat. Uvážlivě také zvolte místo, kde budete budku stavět. Dbejte na to, aby vybrané místo bylo rovné a nehrozilo poškození podkladu.
Při práci používejte vždy vhodné ochranné pomůcky.

  1. Aku šroubovák a vhodné bity
  2. Svinovací metr nebo pravítko
  3. Tužku
  4. Kladivo

Které díly si připravit

Všechny popsané díly najdete v krabici se stavebnicí netopýří budky, pokud si budku stavíte od začátku sami, rozměry jednotlivých dílů najdete zde

19x Vrut 3×40 mm
3x Vrut 3×30 mm
6x Hřebík
Síťka
A) Zákl. deska 490×395 mm
B) Vrch. deska 395×395 mm
C) Bočnice 40×410 mm
D) Hranol 25×355 mm
E) Střecha 117×435 mm
G) Hranol 60×600 mm
F) Držák střechy 40×75 mm
Netopýří trus

 

1. Krok – Začínáme

Připravíme si díl A (základní desku, největší díl v setu), oba díly C (2 ks bočnic) a šest delších vrutů.

Krok 1

2. Krok – Dáme to k sobě

Desku A postavíme na bočnice C, tak aby spolu lícovaly otvory pro vruty.

Krok 2

3. Krok – Přišroubujeme bočnice

Směrem od zadní strany desky A přišroubujeme pomocí 6 ks vrutů 3×40 mm obě bočnice C.

Krok 3

4. Krok – Připravíme si díly B a D

Připravíme si vrchní desku B, hranol D, který tvoří dno budky a tři delší vruty.

Krok 4

5. Krok -Přišroubujeme hranol D

Hranol D položíme na spodní část desky B tak, aby se předvrtané otvory překrývaly a spojíme je 3ks vrutů 3×40.

Krok 5

6. Krok – Sestavíme střechu

Nyní sestavíme střechu budky, připravíme si díl střechy E, držáky střechy F (2 ks) a čtyři delší vruty.

Krok 6

7. Krok – Sestavíme díly E a F

Oba díly F se musí nacházet na stejné straně dílu E a musí být směřovat na totožnou stranu.

Krok 7

8. Krok -Spojíme díly E a F

Díl E spojíme za pomoci 4 ks vrutů s díly F. Využijeme předvrtané otvory.

Krok 8

9. Krok – Síťka

Do vnitřního prostoru budoucí budky, na desku A, mezi bočnice C přichytíme pomocí hřebíků přiloženou síťku, která netopýrům usnadní zachycení a pohyb.

Krok 9

10. Krok – Přední strana

Nyní můžeme sešroubovat přední a zadní stranu budky. Na desku A, bočnice směřují vzhůru, položíme desku B hranolem směrem dolů. Ke spojení využijeme 6 větších vrutů umístěných do připravených otvorů.

Krok 10

11. Krok – Hranol G

K dokončení budky zbývá spojit hranol G, který slouží k jejímu přichycení na strom nebo jiné vhodné místo. Tento krok provedeme tak, že díl G přišroubujeme k zadní straně budky 3 ks vrutů 3×30. Pokud jste postupovali správně a využili předvrtaných otvorů, bude držák budky přečnívat na její zadní straně v horní i spodní části.

Krok 11

12. Krok – Nasadíme střechu

Nyní nasaďte střechu budky a tím je stavba hotová.

Krok 12

Tipy

Pro zvýšení pravděpodobnosti osídlení je dobré zevnitř budku potřít nebo vypláchnout směsí vytvořenou z netopýřího trusu a vody.

Pokud je budka použita jako náhrada za původní úkryt, měla by být umístěna do stejného místa nebo co nejblíže k původnímu úkrytu. V ostatních případech by měla být ve výšce minimálně 3 metry nad zemí. Pro některé druhy je vhodné budku umístit do výšky 5-6 m. Důležitá je orientace budky. Měla by být instalována směrem na jihozápad až jihovýchod. Taková orientace napomáhá udržení potřebné vyšší teploty uvnitř budky díky zahřívání slunečními paprsky během dne. Před vletovým otvorem do budky by měl být vždy volný letový prostor. Vhodné je do vybraného místa umístit více budek najednou, aby měli netopýři možnost vybírat si z několika úkrytů lišících se svými vlastnostmi (např. mikroklimatickými podm. uvnitř).